Zakres oferowanych usług

Stomatologia zachowawcza

Problemy związane z próchnicą, przebarwieniami zębów, ich wykruszeniem, popękaniem, złamaniem czy innymi ubytkami powstałymi np. pod wpływem zgrzytania zębami dotyczą każdego z nas. Leczenie zębów w takiej sytuacji polega na odbudowie uszkodzonych miejsc przy użyciu światłoutwardzalnego materiału kompozytowego. Kładziemy duży nacisk na to aby użyte do takich wypełnień materiały były wytrzymałe, niezawodne i dające najlepszą szczelność i estetykę.

Każdy ząb traktowany jest indywidualnie bez ograniczeń czasowych co zapewnia najwyższą jakość wykonania i niezawodność wypełnienia przez długie lata. Dodatkowo aby poprawić skuteczność
i dokładność leczenia stosujemy do zabiegów lupy powiększające dające bardzo dokładny i ostry obraz opracowywanego obszaru zęba. Jakość, wytrzymałość i wysoka estetyka są priorytetem przy wykonaniu każdego wypełnienia kompozytowego.

Protetyka

W naszej praktyce kładziemy olbrzymi nacisk na estetykę i naturalny wygląd wykonywanych uzupełnień protetycznych. Jest to możliwe dzięki kompleksowej diagnostyce, planowaniu i ścisłej współpracy między pacjentem, lekarzem i technikiem dentystycznym oraz wykorzystywaniu najnowszych technologii, wiedzy i podejściu z pasją do każdej indywidualnej sytuacji protetycznej. Twój piękny uśmiech jest dla nas priorytetem.

Uzupełnienia stałe:

W sytuacji gdy zęby są zniszczone, popękane, osłabione po leczeniu kanałowym niezbędne jest wykonanie koron i mostów, które zabezpieczą i wzmocnią zęby zapewniając długotrwały efekt funkcjonalny i kosmetyczny.

Korony i mosty :

– metalowo-porcelanowe
Ich konstrukcja polega na wykonaniu czapeczki metalowej , która służy jako podbudowa
pod porcelanę. Są to sprawdzone, wytrzymałe, niezawodne i najbardziej popularne uzupełnienia na całym świcie. Jedyną wadą w porównaniu z uzupełnieniami pełnoceramicznymi jest gorsza estetyka (szczególnie ważna w odcinku przednim łuków zębowych).

– porcelanowe (pełnoceramiczne) – E.MAX , PROCERA
Wykonane są w całości z porcelany dzięki czemu mają zbliżoną do tkanek zęba kolorystykę, przezierność i grę światła przechodzącego. Wyglądają bardzo naturalnie w jamie ustnej i powinny być brane pod uwagę w pierwszej kolejności w odcinku przednim łuków zębowych jako bezkonkurencyjne pod względem estetycznym. Porcelana ta charakteryzuje się mniejszą wytrzymałością dlatego odradza się wykonanie rozległych mostów tą metodą.

– porcelanowe o podwyższonej wytrzymałości – cyrkonowe
Czapeczka będąca podkonstrukcją wykonana na podstawie projektu komputerowego na komputerowej frezarce z bloczka porcelanowego zbudowana jest z bardzo wytrzymałej porcelany (cyrkonu), na którą napalana jest kosmetyczna porcelana. Zaletą tych uzupełnień jest wytrzymałość zbliżona do uzupełnień metalowo-porcelanowych. Dzięki temu metodą tą wykonywać można rozległe mosty, osiągając kosmetykę znacznie lepszą od uzupełnień metalowo-porcelanowych.

Licówki:

Stosuje się je w sytuacji kiedy zęby potrzebują jedynie poprawienia kształtu, koloru, niedoskonałości wynikającej z popękania, ułamania, ukruszenia, przebarwienia czy dysproporcji. Po korekcie uzyskujemy doskonałe efekty estetyczne maskujące wszelkie niedoskonałości i przywracające naturalny i piękny uśmiech.

UZUPEŁNIENIA RUCHOME

Protezy szkieletowe

Stosuje się je w sytuacji gdy mamy zbyt małą liczbę zębów na wykonanie uzupełnień stałych typu mosty a pacjent z rozmaitych względów nie może lub nie chce zdecydować się na leczenie implantologiczne. Konstrukcja szkieletowa wykonana jest z bardzo wytrzymałego i elastycznego stopu metali. Na konstrukcję metalową nanoszone są zęby i płyta protezy wykonane z akrylu. Wykonując protezy szkieletowe stosuje się rozmaite kombinacje stosując np. standardowe klamry lub zastępując je specjalnymi zatrzaskami lub zasuwami, które ukryte w konstrukcji płyty protezy poprawiają estetykę protezy dając wrażenie pełnego łuku zębowego.

Częściowe i całkowite protezy akrylowe

Stosuje się je w sytuacji gdy liczba pozostałych zębów uniemożliwia wykonanie innych uzupełnień lub gdy mamy do czynienia z całkowitym bezzębiem. Protezy wykonywane są całkowicie z akrylu.

Protezy Overdenture

Są to protezy, które wykorzystują pozostałe zęby lub wszczepione implanty do utrzymywania się na nich. Na pozostałych własnych zębach lub wszczepionych implantach instaluje się specjalne zatrzaski. Druga część zatrzasku mocowana jest w protezie, która po wprowadzeniu na swoje miejsce spina swoją część zatrzasku z opozycyjną częścią zatrzasku zamocowanego na zębie lub implancie. Dzięki temu znacząco poprawia się utrzymanie takiej protezy w jamie ustnej podczas codziennych czynności takich jak jedzenie czy mówienie. Jest to doskonały sposób na poprawę standardu życia dla osób użytkujących protezy częściowe lub całkowite, które mają duże problemy z prawidłowym utrzymaniem protez w jamie ustnej, a co za tym idzie z wykonywaniem w nich najprostszych codziennych czynności.

Endodoncja (leczenie kanałowe)

Zęby powinny nam służyć całe życie. Bardzo często ze względu na głęboką próchnicę, mechaniczne pęknięcia, starcie lub złamanie dochodzi w nich do nieodwracalnego zniszczenia nerwu wraz z tkanką naczyniową odżywiającą ząb.
Objawami takiego stanu jest silny ból zęba, obrzęk okolicy zębowej, a także często objawy ogólne jak gorączka i złe samopoczucie. Zdarza się jednak czasami, że mimo martwicy nerwu i tkanki naczyniowej w komorze i kanałach zęba proces zapalenia przebiega bezobjawowo i odkrywany jest dopiero na zdjęciu RTG.

Nie leczona martwica zęba przechodzi w formę przewlekłą i może infekować otaczające ząb tkanki, takie jak kości szczęki, żuchwy, dziąsła, zatoki itp. Często przewlekły stan zapalny spowodowany jest martwicą nerwu, który staje się pożywką dla bakterii beztlenowych tzw. ropnych. Powstaje wówczas w okolicy korzenia tzw. torbiel, która jest otorbioną zmianą ropną powodującą zanik kości w tej okolicy. Bakterie ropne dostają się do krwioobiegu i mogą infekować cały organizm wywołując np. zapalenie wsierdzia czy stany zapalne stawów.
We wszystkich tych przypadkach konieczne jest przeprowadzenie zabiegu nazywanego leczeniem endodontycznym inaczej kanałowym. Prawidłowe wykonanie takiego zabiegu jest podstawą sukcesu, którym jest utrzymanie tego zęba w jamie ustnej przez wiele kolejnych lat. Dzięki coraz większej wiedzy na ten temat i użyciu nowoczesnych bardzo precyzyjnych urządzeń jesteśmy w stanie z powodzeniem leczyć zęby, które jeszcze tak niedawno uznane byłyby za stracone i w konsekwencji usunięte.

LECZENIE KANAŁOWE KROK PO KROKU

Leczenie kanałowe jest niezwykle trudnym i bardzo precyzyjnym zabiegiem, wymagającym od lekarza rozległej wiedzy i użycia precyzyjnego i specjalistycznego instrumentarium.

Etapy leczenia:

1.Otwarcie zęba
Ma ono na celu znalezienie wszystkich kanałów znajdujących się w zębie i umożliwienie jak najlepszego dostępu do nich dla narzędzi i urządzeń używanych podczas procedury.

2.Sprawdzenie drożności i precyzyjne ustalenie długości każdego z kanałów.
Na tym etapie sprawdzamy czy światło każdego z kanałów umożliwia jego prawidłowe przeleczenie. Jeśli pojawiają się problemy z drożnością to przy użyciu specjalnych preparatów, narzędzi i procedur staramy się przywrócić tą drożność aby usunąć w późniejszych etapach wszystkie bakterie z tego kanału .Długość każdego z kanałów określa się przy użyciu elektronicznego urządzenia zwanego endometrem. Jest to urządzenie, które określa długość każdego z kanałów z precyzją co do dziesiątej milimetra (do niedawna taka precyzja leczenia była nieosiągalna podczas leczenia kanałowego).

3.Oczyszczanie kanałów korzeniowych
Kanały są wstępnie oczyszczane przy użyciu najwyższej jakości ręcznych narzędzi kanałowych. Następnie kanały oczyszczane są przy użyciu bardzo giętkich niklowo-tytanowych narzędzi rotacyjnych, które napędzane są przez urządzenie VDW Gold. Jest to mikrosilnik endodontyczny zintegrowany z endometrem co gwarantuje niespotykaną dotąd precyzję i bezpieczeństwo pracy oraz skraca, i upraszcza zabieg. Dzięki zastosowaniu tych urządzeń jesteśmy w stanie opracować i oczyścić bardzo trudne lub wręcz niemożliwe kiedyś do opracowania mocno zakrzywione kanały, a zabieg staje się bardziej przewidywalny i w większości przypadków kończy się sukcesem.

4.Dezynfekcja oczyszczonych kanałów
Przeprowadzana jest przy użyciu specjalnie do tego celu opracowanych roztworów, które dodatkowo mogą być aktywowane przy użyciu ultradźwięków co wzmaga właściwości dezynfekujące roztworu.

5.Wypełnienie kanałów
Kanały wypełnia się gutaperką uszczelnianą dodatkowo specjalnymi żywicami. Cała procedura wykonywana jest przy użyciu urządzenia BeeFill 2 in 1 firmy VDW, które uplastycznia i podaje ciekłą gutaperkę do kanałów wypełniając szczelnie nawet najmniejsze zachyłki.

6.Szczelne zamknięcie zęba
Do tego celu używa się materiału kompozytowego aby zapewnić długotrwałą szczelność wypełnienia.

Zastosowanie cyfrowego systemy obrazowania – radiowizjografia do wstępnej diagnostyki jak również do kontroli prawidłowego przebiegu kolejnych etapów leczenia pozwala dużo pewniej i precyzyjniej wykonywać ten zabieg gwarantując, że każdy etap leczenia możemy uwidocznić w postaci zdjęcia RVG które natychmiast wyświetlane jest na ekranie monitora. Dodatkową zaletą radiowizjografii jest bardzo mała dawka promieniowania, która jest kilkunastokrotnie mniejsza w porównaniu z konwencjonalnym zdjęciem RTG. Do wykonywania zdjęć RVG używamy bardzo nowoczesnego aparatu RTG Stern Weber Hypersphere oraz systemu radiowizjografii cyfrowej Satelec PSPIX.

Ząb martwy po leczeniu kanałowym jest dużo słabszy oraz bardziej podatny na pęknięcia i złamania. Sugerowaną metodą zabezpieczenia go przed tym jest wykonanie po zakończeniu leczenia kanałowego korony protetycznej, która odbudowuje utraconą wytrzymałość i funkcję zęba.
Dzięki nowoczesnym metodom i precyzyjnemu instrumentarium leczenie kanałowe daje olbrzymi odsetek długoterminowego sukcesu terapeutycznego polegającego na prawidłowym funkcjonowaniu tak przeleczonego zęba przez wiele lat w jamie ustnej. Dodatkowo warte podkreślenia jest to, że pozostawienie własnego zęba jest zawsze metodą najtańszą w porównaniu z zastąpieniem go przy użyciu implantu czy mostu protetycznego.

Implanty

Implant nazywany jest potocznie ,,trzecim zębem”. W rzeczywistości jest to śruba wykonana z tytanu, która zastępuje korzeń zęba. Tytan jest materiałem, który jest doskonale tolerowany przez organizm ludzki po wszczepieniu w kość. Dzięki temu po wprowadzeniu implantu w kość jej komórki wnikają w specjalnie przygotowaną mikroporowatą powierzchnię tytanową i zaczyna się proces integracji implantu z kością co oznacza początek gojenia. Po pełnym wygojeniu implant jest doskonale połączony z kością tworząc stabilny fundament pod przyszłą odbudowę protetyczną
w postaci koron, mostów czy ruchomych protez.

W sytuacji kiedy utraciliśmy jeden lub kilka zębów zastąpienie ich implantami jest najlepszym rozwiązaniem funkcjonalnym i estetycznym. Brak jakiegokolwiek działania w tej okolicy powoduje stopniowy zanik kości w miejscu brakujących zębów. Wprowadzenie w taki obszar kostny implantów zapobiega przed zanikiem kości. Pozwala to również zastąpić brakujące zęby bez konieczności oszlifowania sąsiadujących zębów w celu wykonania mostów porcelanowych. Również w sytuacji pełnego bezzębia wszczepienie implantów znacząco poprawia utrzymanie planowanych w takiej sytuacji protez poprzez umieszczenie na implantach specjalnych zatrzasków, na których proteza zamocowywana jest w jamie ustnej.Proteza osadzona na implantach zmniejsza percepcję dolegliwości bólowych i pozwala na odbiór różnych wrażeń smakowych. Dzięki zamocowaniu na implantach możemy w protezie zrezygnować z pokrywania podniebienia masą akrylową co poprawia wygodę i eliminuje pojawianie się odruchu wymiotnego. Wszczepienie implantu jest zabiegiem mało inwazyjnym
i przeprowadzanym

w znieczuleniu miejscowym na jednej wizycie. Zabieg ten jest w przybliżeniu odwróceniem sytuacji usunięcia zęba gdzie zamiast usuwać zniszczony ząb wprowadzamy w kość w miejscu brakującego zęba implant i zaszywamy go do wgojenia się. Gojenie po przeprowadzonym w sterylnych warunkach zabiegu jest z reguły bardzo dobre i nie przysparza pacjentowi objawów bólowych.

Od ponad 40 lat implanty stomatologiczne z powodzeniem stosowane są w leczeniu pojedynczych i mnogich braków zębowych. Implanty zębowe to rozwiązanie niezwykle stabilne i trwałe, które da Państwu gwarancję przywrócenia naturalnie pięknego uśmiechu.

Wybielanie

Piękny uśmiech to nie tylko zdrowe zęby. Bardzo ważna jest kolorystyka uzębienia, która wpływa na postrzeganie osoby jako:

– zadbanej, zdrowej, emanującej pozytywną energią – białe zęby
– zaniedbanej, prowadzącej niezdrowy tryb życia, przygnębionej – zęby żółte, przebarwione.

W wielu przypadkach jest to tylko błędne wyobrażenie ale pierwsze wrażenie jakie wywieramy podczas spotkania pozostaje stereotypowo przypisane do naszej osoby na długi okres czasu.
W bardzo prosty sposób możemy tego uniknąć stosując całkowicie bezpieczne i przeprowadzane pod kontrolą doświadczonego lekarza stomatologa lub higienistki stomatologicznej procedury wybielające.
Proponujemy Państwu sprawdzone i bezkonkurencyjne metody wybielania zębów stosowane na całym świecie. Należy zwracać szczególną uwagę na jakość i bezpieczeństwo przeprowadzanych zabiegów wybielających. Na rynku jest mnóstwo producentów (bardzo często chińskich) zalewających rynek tanimi urządzeniami do wybielania i żelami wybielającymi, które proponując niską cenę nie mają nic wspólnego z profesjonalnym wybielaniem. Jednak tylko światowe koncerny takie jak Beyond produkujący lampę wybielającą Beyond Polus Advanced angażują tysiące ludzi i inwestują olbrzymie pieniądze w badania aby korzystający z tych urządzeń pacjenci uzyskiwali maksymalnie najlepszy efekt przy zachowanym pełnym bezpieczeństwie. Uzyskany efekt wybielający jest proporcjonalnie zależny od jakości lampy wybielającej oraz zastosowanych preparatów do wybielania. Tylko profesjonalne urządzenie markowego producenta może zapewnić Państwu maksymalny efekt wybielający.

PROPONOWANE ZABIEGI WYBIELAJĄCE

1. Wybielanie nakładkowe
2. Wybielanie lampą Beyond Polus Advanced (tzw. wybielanie na fotelu)
3. Metoda łączona – wybielanie lampą Beyond Polus Advanced + wybielanie nakładkowe
4. Wybielanie przebarwionych zębów martwych

Wybielanie nakładkowe

Pobieramy wyciski aby wykonać indywidualne, idealnie dopasowane do Państwa zębów nakładki do wybielania. Razem z wykonanymi nakładkami przekazujemy pacjentowi najwyższej jakości żel wybielający, który należy aplikować do nakładek przed snem a następnie zakładać je na zęby co noc przez dwa tygodnie.

Wybielanie lampą Beyond Polus Advanced

Do wybielania tą metodą stosujemy lampę wybielającą Beyond Polus Advanced, która stosowana jest w wielu klinikach na całym świecie i uważana jest za jedną z najlepszych na światowym rynku stomatologicznym. Wybielanie lampą odbywa się w gabinecie stomatologicznym pod ciągłą kontrolą wykwalifikowanej kadry medycznej. Zabieg trwa ok. 2 godzin a samo wybielanie to 4 sesje po 15 min. Wybielając tą metodą możemy osiągnąć efekt zmiany koloru do ok.6 odcieni w kierunku białego. Dzięki temu już po 2 godzinach możecie cieszyć się Państwo pięknym białym kolorem zębów i rewelacyjnie wyglądającym uśmiechem.

Metoda łączona

W metodzie tej wykonujemy wybielanie lampą Beyond na fotelu dentystycznym a następnie stosujemy wybielanie nakładkowe przez dwa tygodnie w celu osiągnięcia jeszcze lepszego efektu wybielającego i maksymalnego utrwalenia koloru. Jest ona polecana osobom wymagającym, które chcą cieszyć się bardzo białym uśmiechem przez długi okres czasu. Metoda ta (podobnie jak każda z nich z osobna) jest całkowicie bezpiecznym sposobem wybielania, który pod kontrolą specjalisty nie powoduje żadnego działania niepożądanego.

Wybielanie przebarwionych zębów martwych

Do zmienionego kolorystycznie zęba martwego wprowadza się, po uprzednim usunięciu wypełnienia z komory zęba, preparat wybielający, który zamykany jest wewnątrz na okres kilku dni. Proces ten jest powtarzany od 3 do 6 razy w celu osiągnięcia pożądanego koloru przebarwionego zęba. Następnie preparat wybielający jest usuwany a ząb jest ostatecznie odbudowywany materiałem kompozytowym.

Zabiegi profilaktyczne

Zapalenie przyzębia (Paradontoza) a profesjonalne oczyszczanie zębów (skaling i piaskowanie)

Zapalenie przyzębia(Paradontoza) jest schorzeniem występującym w każdym wieku. Nasilenie objawów i sposób w jaki przebiega to schorzenie zależy od stadium choroby, uwarunkowań genetycznych i stopnia higieny jamy ustnej.

Przyczyną zapalenia przyzębia jest płytka bakteryjna, powstająca na skutek nieprawidłowej higieny jamy ustnej, która tworzy zbite, pokrywające spory obszar korzenia i korony zęba złogi nazywane kamieniem nazębnym.

Pacjenci często lekceważą początkowe objawy schorzenia takie jak krwawienie podczas szczotkowania i nitkowania zębów, zaczerwienienie dziąseł czy nieprzyjemny zapach z ust.Dopiero objawy takie jak odsłaniające się szyjki zębów, ich rozchwianie czy obrzęki i owrzodzenia dziąseł skłaniają do poszukiwania pomocy u specjalisty. Niestety najczęściej na tym etapie choroba jest już bardzo zaawansowana i jej leczenie wymaga znacznego wysiłku od pacjenta oraz wykonania wielu skomplikowanych zabiegów regeneracyjnych takich jak przeszczepy kości i dziąsła przez specjalistę. Aby tego uniknąć należy poświęcić sporo uwagi na prawidłowe wykonywanie zabiegów higienizacyjnych w domu i na fotelu stomatologicznym. W prawidłowym dbaniu o higienę jamy ustnej na co dzień pomoże Państwu profesjonalny instruktaż przeprowadzony przez wykwalifikowaną higienistkę stomatologiczną, która dobierze odpowiednie metody szczotkowania, poleci odpowiednie pasty i preparaty, przeprowadzi kontrolę prawidłowości wykonywanych zabiegów higienicznych.

Ogromne znaczenie ma również systematyczne (co najmniej dwa razy w roku) oczyszczanie kamienia nazębnego i osadów przez higienistkę stomatologiczną w gabinecie. Zapobiega to w znacznej mierze rozwijaniu się zapalenia przyzębia i doprowadza dziąsła do stanu pełnego zdrowia. Stosowanie się do w/w zaleceń uchroni Państwa przed wieloma problemami zdrowotnymi w przyszłości, ponieważ zaawansowana paradontoza to również choroby ogólnoustrojowe takie jak np. zapalenie stawów, zapalenie wsierdzia czy nerek. Bakterie, które gromadzą się w miejscu silnego ogniska zapalnego w jamie ustnej wędrują z krwią i osadzają się w wielu odległych obszarach naszego organizmu powodując często bardzo poważne schorzenia układowe.

Profilaktyka jest pierwszą i najskuteczniejszą linią obrony przed poważnymi schorzeniami w jamie ustnej. Pamiętajmy zatem, że w ten prosty i niewymagający dużych wyrzeczeń sposób możemy bardzo skutecznie zadbać o swoje zdrowie.

LAKOWANIE

Jest to zabieg profilaktyczny, który wykonuje się na zdrowych zębach stałych. Lakowanie polega na uszczelnieniu (pokryciu lakiem) bruzd, szczelin i zagłębień w zębach w celu ochrony tych bardzo podatnych miejsc przed próchnicą. Powinno się lakować powierzchnie żujące w zębach trzonowych (zęby szóste i siódme) oraz w zębach przedtrzonowych (zęby czwarte i piąte). Aby skuteczność była większa zęby stałe powinny zostać zalakowane do 4 miesięcy po ich wyrznięciu. W przypadku zębów zaatakowanych próchnicą (początkowe stadium) można zastosować lak po wcześniejszym poszerzeniu bruzd cienkim wiertłem. Ocenia się, że redukcja próchnicy w zalakowanych zębach to nawet 70-90%.

LAKIEROWANIE

Jest to zabieg profilaktyczny, który ma na celu zredukowanie próchnicy nawet do 75%. Lakier zawierający związki fluoru utwardza i wzmacnia struktury zęba dzięki czemu ząb staje się znacznie mniej podatny na bakterie powodujące próchnicę zębów. Zabieg ten wykonuje się na zębach mlecznych i stałych, 2 razy w roku u osób odpornych na próchnicę, 3-4 razy w roku u osób z wysokim ryzykiem występowania próchnicy.

Galeria zdjęć PRZED i PO naszym leczeniu