Piękny uśmiech to Zdrowie, Entuzjazm, Samoakceptacja.

W naszej praktyce profesjonalizm, jakość usługi i dobro pacjenta są priorytetem. Ciągłe inwestowanie we własny rozwój naukowy i zdobywanie wiedzy praktycznej oraz podejście z pasją do wykonywanej pracy przyświecały mi od początku mojej kariery zawodowej. Za cel nadrzędny stawiam to aby wykonywane przeze mnie zabiegi reprezentowały  poziom na jakim sam chciałbym być leczony przez innego lekarza. W naszej praktyce z życzliwością zadbamy o Państwa uśmiech i zdrowie. Z poważaniem Lek. stom. Tomasz Chmaro

 

Drodzy Pacjenci

Informujemy, że planujemy w niedługim czasie otwarcie Chmaro Stomatologia Estetyczna.

Otwarcie nastąpi natychmiast po przygotowaniu nowych procedur postępowania w stanie zagrożenia epidemiologicznego, które otrzymaliśmy z Ministerstwa Zdrowia oraz przystosowaniu obiektu poprzez wprowadzenie całej gamy nowych zabezpieczeń mających na celu zapewnienie Państwu i pracującemu personelowi maksimum bezpieczeństwa. Informujemy również, że pomimo przynależności do służby zdrowia w naszym kraju oprócz nakazu wprowadzenia olbrzymiej ilości zabezpieczeń i procedur, które pociągają za sobą bardzo duże nakłady finansowe zostaliśmy pozostawieni przez Ministerstwo Zdrowia bez wsparcia logistycznego i finansowego. W związku z tym musimy zaopatrywać się na ogólnodostępnym rynku gdzie brak wprowadzonych przez Państwo Polskie górnych granic cenowych na produkty medyczne daje firmom je sprzedającym możliwość spekulacji cenowych co przekłada się w efekcie końcowym na wzrost cen tych produktów kilkunasto a nawet w niektórych przypadkach kilkudzesięciokrotnie. W okresie olbrzymiego zagrożenia infekcją koronawirusem staramy się zapewnić Państwu i personelowi maksimum bezpieczeństwa wyposażając naszą jednostkę jedynie w sprawdzone i certyfikowane produkty co pociąga za sobą niestety znaczący wzrost nakładów na aseptykę i antyseptykę.

W związku z tym informujemy z przykrością, że do każdej wizyty doliczana będzie opłata za dodatkowe koszty poniesione na przygotowanie miejsca pracy, zabezpieczenie pacjenta i personelu w wysokości 100zł.

Informujemy również, że wraz ze stabilizacją sytuacji epidemiologicznej i przewidywanym spadkiem cen na produkty podstawowej ochrony medycznej cena poniesionych przez gabinet kosztów będzie weryfikowana a opłata stosownie zmniejszana.

W celu ograniczenia ryzyka transmisji zakażeń koronawirusem Pacjenci umawiani będą wyłącznie telefonicznie. Każdy pacjent kwalifikowany jest wstępnie do zabiegu na podstawie przeprowadzonego telefonicznie wywiadu.

Pacjenci pojawiający się bezpośrednio w gabinecie bez uprzedniego wywiadu przeprowadzonego telefonicznie nie zostaną przyjęci.

Kontakt

Chmaro Stomatologia Estetyczna
ul. Daktylowa 2A
Białystok, 15-791

+48 501 089 657